کارگاه های تخصصی حضوری کنگره

عنوان کارگاه برگزارکننده مجری نوع برگزاری تاریخ برگزاری اطلاعات بیشتر
کارگاه روش های بررسی سمیت و مرگ سلولی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/11/24 اطلاعات بیشتر
کارگاه روش های کار با نرم افزار مندلی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/09 اطلاعات بیشتر
کارگاه تحلیل بیوانفورماتیک داده های سرطان دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/15 اطلاعات بیشتر
کارگاه کارآفرینی در علوم پزشکی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/16 اطلاعات بیشتر
کارگاه خون گیری و نمونه گیری آزمایشگاهی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/12 اطلاعات بیشتر
کارگاه تکنیک ریل تایم پی سی آر در تشخیص ویروس HPV دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/12 اطلاعات بیشتر
کارگاه تکنیک HPLC کروماتوگرافی مایع در تشخیص و آنالیز مایعات بدن دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/14 اطلاعات بیشتر
کارگاه طراحی داروهای نسل جدید دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/07 اطلاعات بیشتر
کارگاه محلول سازی آزمایشگاهی و بافرسازی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/11/25 اطلاعات بیشتر
کارگاه تشخیص ویروس ها با استفاده از متد مولکولی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/11/25 اطلاعات بیشتر
کارگاه کنترل کیفی مواد اولیه در داروسازی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/03 اطلاعات بیشتر
کارگاه تفکیک و جداسازی نمونه های خونی در آزمایشگاه دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/08 اطلاعات بیشتر
کارگاه کشت سلول های گیاهی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/12 اطلاعات بیشتر
کارگاه آنالیز توالی و رسم درخت فیلوژنی دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/01 اطلاعات بیشتر
کارگاه تشخیص مولکولی در تشخیص بیماری های دام، طیور و آبزیان دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/02 اطلاعات بیشتر
کارگاه طراحی پرایمر با نرم افزار Gene Runner دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/05 اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزش روش اسپکتروفتومتری و کار با دستگاه اسپکتروفتومتر دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/11/29 اطلاعات بیشتر
کارگاه ارزیابی کیفیت و عملکرد اسپرم در ناباروری دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/07 اطلاعات بیشتر
کارگاه استفاده از آنتی بیوگرام در انتخاب آنتی بیوتیک مناسب در درمان بیماری ها دبیرخانه کنگره آزمایشگاه ژنومیکس حضوری 1402/12/15 اطلاعات بیشتر

امتیاز شرکت در کارگاه های حضوری کنگره

  1. دریافت گواهینامه طلایی بین المللی مورد تایید اروپا، آمریکا و آسیا و دانشگاه های برگزارکننده کنگره از جمله سازمان جهانی یونسکو، کالج اویسینا مجارستان، مرکز پزشکی فرد محور دوسلدورف آلمان، فدراسیون بین المللی بیوشیمی بالینی و آزمایشگاهی کانادا، دانشگاه کوفه عراق، دانشگاه کاتب افغانستان و...
  2. دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (رزومه آموزشی و معتبر مورد تایید آلمان)
  3. دریافت پکیج آموزشی شامل جزوه آموزشی، کلاسور و...
  4. پذیرایی میان وعده