امتیاز شرکت در کنگره

گواهینامه عالی بین المللی

به پژوهشگرانی که در کنگره شرکت و در تمامی ساعات برگزاری حضور داشته باشند گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید دانشگاه های برگزارکننده) توسط دبیرخانه دائمی کنگره صادر خواهد شد

تخفیف شرکت در کارگاه ها

تمامی پژوهشگرانی که در کنگره بین المللی زیست پزشکی ثبت نام می کنند (ثبت نام کامل) می توانند از 70درصد تخفیف شرکت در کارگاه های آنلاین بهره مند شوند

ارسال مقاله

تمامی پژوهشگران می توانند نسبت به ارسال مقاله در کنگره اقدام و در صورت تایید داوری مقاله ارسالی، گواهینامه عالی بین المللی درجه یک ارسال مقاله دریافت نمایند

آشنایی با اساتید برجسته جهان

پژوهشگران می توانند در کنگره زیست پزشکی، با اساتید برتر و برجسته جهان در هر یک از رشته های مرتبط با پانل های کنگره آشنا و به تبادل نظر و مشاوره پردازند

معرفی پژوهش به جهان

پژوهشگرانی که تمایل به ارسال مقاله در کنگره را دارند، در صورت تایید داوری، می توانند حاصل پژوهش خود را در سطح جهانی به معرض عموم قرار دهند

تنها کنگره 8 روزه در جهان

کنگره زیست پزشکی، تنها کنگره علمی در حوزه پزشکی و زیست شناسی است که در طول 8 روز و برای هر پانل، یک روز کامل را برای ارائه دستاورد های پژوهشی اختصاص داده است