در هشتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی رغم می خورد

پوستر برتر کنگره


پوستر برتر کنگره

در کنگره بین المللی زیست پزشکی، از پوستر برتر مقالات منتخب رونمایی خواهد شد. هر سال سه پوستر برتر از میان مقالات ارائه شده پژوهشگران، نخبگان و محققان سراسر دنیا انتخاب و از آنان تجلیل می شود.

ارزیابی پوستر مقالات ارسالی، به صورت محاسبه امتیاز، از 0 تا 100 انجام می شود، افرادی که بیشترین امتیاز را در ارائه پوستر خود داشته باشند به عنوان پوستر برتر معرفی خواهند شد.

دبیر علمی کنگره

ملاک های ارزیابی پوستر برتر

انتخاب عنوان مناسب
نو بودن موضوع تحقیق
نظم منطقی ارائه شده در تدوین چکیده (از اهداف تا نتایج)
روش های به کار رفته برای به دست آوردن نتایج
نحوه نگارش چکیده به زبان انگلیسی
ساختار و زیبایی پوستر(چیدمان متن،استفاده از اشکال، جداول و گرافیک) و رعایت معیارهای تعیین شده در سازماندهی اطلاعات پوستر
استفاده از فونت و سایز مناسب (سهولت در خوانده شدن مطالب)
نظم منطقی ارائه شده برای تدوین پوستر (تبیین اهداف، مواد و روش ها، نتایج، بحث در مورد تأثیر و اهمیت پژوهش انجام شده)
توانمندی علمی و فنی پژوهش (کیفیت و دقت روش های پژوهش)
تناسب عنوان و چکیده با متن نهایی پوستر
تسلط در ارائه پژوهش به مخاطبین
نظر بازدید کنندگان