محدودیتی در رشته تحصیلی علاقه مندان وجود ندارد.
حداکثر سن شرکت کنندگان در فراخوان، 38 سال تمام (متولدین مابعد از 1360) است.
محل سکونت متقاضیان کارورزی پژوهشی الزاما میبایست شهر تهران و برای همکاری اجرایی با دبیرخانه دائمی از سایر استان ها باشد.
امکان حضور در محل دبیرخانه به مدت سه روز در هفته - جمعا به مدت 600 ساعت.
پذیرش نهایی هر یک از متقاضیان تنها با مصاحبه حضوری انجام خواهد شد.

اطلاعات شخصی

از صحت اطلاعات تماس اطمینان یابید، جهت دعوت به شرکت در دوره، به تلفن ثابت تماس گرفته خواهد شد.

CAPTCHA

مهارت ها و توانمندی های فردی

آدرس محل سکونت

  • صحت تمامی اطلاعات وارد شده را می پذیرم