تنها دانشجویان و یا فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در یکی از رشته های علوم پزشکی (تمامی رشته ها) و زیست شناسی (تمامی گرایش ها) می توانند در فراخوان شرکت کنند.
حداکثر سن شرکت کنندگان در فراخوان، 35 سال تمام (متولدین مابعد از 1361) است.
محل سکونت متقاضیان کارورزی آموزش پزشکی الزاما میبایست شهر تهران و برای همکاری اجرایی با دبیرخانه دائمی از سایر استان ها باشد.
پذیرش نهایی هر یک از متقاضیان تنها با مصاحبه حضوری انجام خواهد شد.

اطلاعات شخصی

CAPTCHA

مهارت ها و توانمندی های فردی

  • صحت تمامی اطلاعات وارد شده را می پذیرم