• بند1 - ساخت اکانت کاربری به صورت رایگان بوده و به منزله ثبت نام در کنگره نیست بند2 - برای ثبت نام در کنگره میبایست ابتدا اقدام به ساخت اکانت کاربری نمایید، پس از ورود به ناحیه کابری، نسبت به ثبت نام در کنگره و پرداخت هزینه آن اقدام نمایید بند3 - یرای ارسال مقاله، ابتدا باید اکانت کاربری به صورت رایگان ایجاد شود، سپس از طریق ورود به ناحیه کاربری، مقاله مورد نظر ارسال گردد بند4 - در صورت تایید داوری مقاله ارسالی، میبایست هزینه شرکت در کنگره پرداخت گردد، در غیر این صورت، مقاله امکان ارائه نخواهد داشت و گواهینامه ای به شما تعلق پیدا نمی کند بند6 - هر کاربر می تواند حداکثر 2 مقاله به زبان انگلیسی ثبت نماید بند7 - در صورتی که ابتدا در کنگره شرکت کرده و هزینه شرکت در کنگره را پرداخت و پس از آن اقدام به ارسال مقاله کنید، در صورت رد داوری هزینه عودت داده نخواهد شد بند8 - هزینه شرکت در کنگره تحت هیچ شرایط عودت داده نمی شود بند9 - شرکت در کنگره دارای امتیاز بازآموزی نیست بند10 - به افرادی که مقالات ارسالی خود را پس از داوری اولیه (درصورت تایید)، ارائه (پوستر یا سخنرانی) ندهند، گواهینامه ارسال مقاله تعلق نمی گیرد بند10 - کنگره بین المللی زیست پزشکی و کارگاه های جانبی تنها به صورت مجازی (آفلاین) در سطح بین المللی برگزار می گردد بند11 - در زمان برگزاری کنگره، در صورتی که شرکت کنندگان در 75 درصد از زمان کنگره حضور نداشته باشند (با استفاده از نرم افزار آنلاین استودیو)، گواهینامه شرکت در کنگره به آنان تعلق پیدا نمی کند بند12 - افرادی که به صورت گروهی اقدام به شرکت در کنگره نمایند، در صورت موفق بودن پرداخت بانکی، میبایست تمامی افراد با همان ایمیلی که در هنگام ثبت نام گروهی توسط ثبت نام کننده اصلی وارد شده است اقدام به ساخت اکانت کاربری نمایند. زمان ایجاد اکانت کاربری، قبل یا پس از پرداخت بانکی اهمیتی ندارد بند13 - نشانی ایمیل های افرادی که به صورت گروهی اقدام به ثبت نام می نمایند قابل تغییر نبوده و مسئولیت آن بر عهده فرد ثبت نام کننده است بند14 - نام و نام خانوادگی میباست در فرم ثبت نام به زبان انگلیسی وارد گردد، نام و نام خانوادگی وارد شده در هنگام ساخت اکانت بر روی گواهینامه افراد درج می شود، هیچ گونه تغییری پس از ساخت اکانت کاربری بر روی نام و نام خانوادگی امکان پذیر نبوده و در صورت وارد شدن اطلاعات اشتباه، مسئولیت آن با ثبت نام کننده است. بند15 - تمامی گواهینامه ها، از جمله شرکت در کنگره، ارسال مقاله، شرکت در کارگاه ها، فقط از طریق درخواست پستی کاربران ارسال گردیده و هزینه آن به صورت جداگانه از کاربران اخذ می شود. در صورت اشتباه بودن آدرس اعلامی از سوی کاربر، مسئولیت آن بر عهده برگزارکننده نیست قوانین و مقررات فوق، در قالب 15 بند، در تاریخ 14 دی ماه سال 1398 در صفحه ثبت نام درج و به اطلاع و تایید تمامی افراد ثبت نام کننده رسیده است