مطالعه سوالات متداول قبل از شروع فرایند ارسال مقاله

ارسال مقاله

 • 1

  ساخت اکانت کاربری

  ایجاد حساب کاربری رایگان و ورود به ناحیه کاربری

 • 2

  ارسال مقاله

  ارسال مقاله به کنگره با استفاده از فرم های آماده

 • 3

  داوری

  انجام عملیات داوری مقاله در مدت زمان 12 روز کاری

 • 4

  پرداخت هزینه

  پرداخت هزینه شرکت در کنگره پس از تایید داوری مقاله