زمان بندی و لیست سخنرانی پانل های کنگره

محوررئیس پانلروز برگزاریساعت برگزاریلیست سخنرانی پانل
پزشکی شخصی
Personalized Medicine
پروفسور داریوش فرهود
Prof. Dariush Farhud
1397/10/0313:30 - 10:30نمایش لیست
متابولیسم و بیماری های متابولیکی
Metabolism and Metabolic Diseases
دکتر احمد خلیلی
Dr. Ahmad Khalili
1397/10/0318:15 - 14:30نمایش لیست
میکروب شناسی و بیماری های عفونی
Microbiology and Infectious Diseases
دکتر سید داور سیادت
Dr. Seyyed Davar Siadat
1397/10/0410:30 - 08:00نمایش لیست
نانو زیست فناوری پزشکی
Medical Nano-Bio Technology
دکتر سید مهدی رضایت
Dr. Seyyed Mahdi Rezayat
1397/10/0413:15 - 10:45نمایش لیست
مهندسی بافت و سلول های بنیادی
Tissue Engineening and Stem Cell
دکتر جعفر آی
Dr. Jafar Ay
1397/10/0418:30 - 14:15نمایش لیست
زیبایی (چالش ها و چشم اندازها)
Cosmetics (Challenges and Outlooks)
دکتر محمدعلی نیل فروش زاده
Dr. Mohammad Ali Nilforoush Zadeh
1397/10/0510:30 - 08:00نمایش لیست
تغذیه و سلامت
Health and Nutrition
دکتر مجید حاجی فرجی
Dr. Majid Hajifaraji
1397/10/0513:30 - 10:45نمایش لیست
زنان و بهداشت باروری
Women and Reproductive Health
پژوهشگاه رویان
Royan Institute
1397/10/0518:30 - 14:30نمایش لیست
سرطان; پیشگیری، تشخیص و درمان
Cancer( Prevention-Diagnosis and Treatment)
دکتر حبيب اله محمودزاده
Dr. Habibolah Mahmoudzadeh
1397/10/0612:00 - 08:00نمایش لیست
ژنتیک پزشکی
Medical Genetic
دکتر محمدحسین مدرسی
Dr. Mohammad Hosein Modaresi
1397/10/0615:30 - 13:00نمایش لیست