شورای ریاست

دکتر محمدباقر لاریجانی
رئیس شورای سیاست گذاری
محمدباقر لاریجانی
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فوق تخصص غدد
دکتر مصطفی قانعی
رئیس کنگره
مصطفی قانعی
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری
فوق تخصص ریه
دکتر حمیدرضا بیگلری
عضو شورای سیاست گذاری
حمیدرضا بیگلری
رئیس انستیتو پاستور ایران
متخصص ژنتیک پزشکی
دکتر حمیدرضا خالدی
عضو شورای سیاست گذاری
حمیدرضا خالدی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکترای تخصصی ژنتیک جانوری
دکتر سید محمود طباطبائی
مشاور رئیس کنگره
سید محمود طباطبائی
چهره ماندگار جراحی مغز و اعضاب ایران
جراح مغز و اعصاب
دکتر سید داور سیادت
مشاور رئیس کنگره
سید داور سیادت
رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران
دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی
دکتر محمدرضا زرین دست
دبیر علمی کنگره
محمدرضا زرین دست
رئیس مرکز تحقیقات داروسازی بالینی (درحال تاسیس)
هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر مجید مسگرطهرانی
دبیر اجرایی کنگره
مجید مسگرطهرانی
ژنتیک پزشکی
معاون اجرایی انستیتو مطالعات بیولوژیکی