کارگاه های آنلاین دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی - تابستان | پاییز 97

ردیف عنوان کارگاه برگزارکننده مجری هزینه به صورت آزاد هزینه ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره
(70 درصد تخفیف)
تاریخ های برگزاری
1
کارگاه طراحی و تولید واکسن
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
2
کارگاه الایزا
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
3
کارگاه دارورسانی با استفاده از نانو ذرات
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
4
کارگاه مصرف منطقی دارو
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
5
کارگاه طراحی دارو
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
6
کارگاه نسخه خوانی و تکنسین دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
7
کارگاه انجماد اسپرم، تخمک و جنین
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
8
کارگاه عصاره و اسانس گیری از گیاهان
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
9
کارگاه آنالیز سمن
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
10
کارگاه آنالیز کروموزومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
11
کارگاه تولید موش تراریخت (لقاح آزمایشگاهی)
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
12
کارگاه ژن تراپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
13
کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
14
کارگاه تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
15
کارگاه گیاهان دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
16
کارگاه مشاوره ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
17
کارگاه تغذیه و تعیین جنسیت
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
18
کارگاه مهندسی ژنتیک مقدماتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
19
کارگاه مهندسی ژنتیک پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
20
کارگاه پروتئومیکس
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
21
کارگاه بیوانفورماتیک و تحلیل داده
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
22
کارگاه داروشناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
23
کارگاه کشت بافت گیاهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
24
کارگاه مدل سازی پروتین
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
25
کارگاه فلوسایتومتری
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
26
کارگاه کشت سلول
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
27
کارگاه تفکیک و جداسازی سلول های سرطانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
28
کارگاه معاینات بالینی (اولیه) و شرح حال گیری از مریضان
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
29
کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
30
کارگاه سیستم فاژی (آنتی بادی)
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
31
کارگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC)
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
32
کارگاه ارزيابی عملكرد اسپرم
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
33
کارگاه طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
34
کارگاه لاپاروسکوپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
35
کارگاه هیستروسکوپی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
36
کارگاه MBA در پزشگی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه ها

- صدور گواهینامه عالی بین الملل (Gold Certificate) مورد تایید برگزارکنندگان (تاییدیه سازمان استاندارد علمی آموزشی از کشور سوئیس)
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)

اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >

تماس با واحد کارگاه ها

ایمیل دبیرخانه : info[at]icbcongress.com