تماس با کنگره


سایر اطلاعات تماس

دبیرخانه کنگره
ایمیل دبیرخانه اجرایی : info[at]icbcongress.com
قبل از ارسال ایمیل به دبیرخانه اجرایی، ابتدا بخش سوالات متداول را مطالعه نموده و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.

کمیته علمی (پرسش و پاسخ در ارتباط با مقالات)
پاسخ به سوالات مربوط به داوری مقالات تنها با استفاده از فرم تماس الکترونیک (فرم ابتدای صفحه) به بخش "داوری مقالات" میسر است، از ارسال ایمیل به دبیرخانه علمی و اجرایی در ارتباط با داوری مقالات خودداری نمایید.