همکاری با دبیرخانه اجرایی (طرح کارآموزی پزشکی)


شرایط عمومی و اختصاصی:
- دانشجو و یا فارغ التحصیل، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در یکی از رشته های علوم پزشکی (تمامی رشته ها) و زیست شناسی (تمامی گرایش ها)
حداکثر سن 26 سال تمام (متولدین مابعد از 1370)
- معرفی نامه از طرف یکی از اساتید سرشناس مرتبط با رشته تحصیلی (معرفی نامه میبایست خطاب به دبیر اجرایی کنگره بین المللی زیست پزشکی ارسال گردد)
- سکونت در استان تهران و یا حومه
- پرتلاش، مصمم، پیگیر، بانشاط و با اهتمام جدى در راه کسب علم و دانش

معرفی طرح:
نام طرح: طرح کارآموزی پزشکی
مدت طرح: 600 ساعت
هزینه ثبت نام در طرح کارآموزی: رایگان
شیوه اجرای طرح: همکاری اجرایی (آموزش پزشکی - اداری) در زمینه برگزاری کنگره بین المللی زیست پزشکی
برگزارکننده طرح: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
برگزارکنندگان کنگره: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه رویان
فوائد شرکت در طرح: دریافت گواهینامه عالی کارآموزی پزشکی از محل دبیرخانه دائمی، به عنوان رزومه آموزشی، رزومه پژوهشی و ارتقا
ساعات الزامی حضور در دبیرخانه دائمی: 2 یا 3 روز در هفته
آخرین مهلت تکمیل فرم ثبت نام در طرح، جهت انجام مصاحبه: 30 آذرماه 1397

کارآموزی پزشکی