کارگاه آنالیز داده های متاژنوم


اطلاعات عمومی گارگاه

  • نوع کارگاه: کارگاه جانبی هشتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • برگزارکنندگان کنگره: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق)
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: مجازی

سرفصل ها

1. Initial preprocessing on sequences and extracting information about them
2. Sequence mapping to obtain microorganisms present in samples and their abundance
3. Mapping-Based Methods
4. Assembly-Based Methods

5. Annotating Gene Sequences Using the KEGG Database and Obtaining this Information


ظرفیت باقی مانده

1403/03/17 - ظرفیت باقی مانده : 5 نفر
1403/03/04 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1403/02/26 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1403/02/11 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق))

ثبت نام در رویداد

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 985 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 425 هزار تومان


Registration deadline has expired