کارگاه مصرف منطقی دارو


اطلاعات عمومی گارگاه

  • نوع کارگاه: کارگاه جانبی هشتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • برگزارکنندگان کنگره: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق)
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: مجازی

سرفصل ها

1. Introduction to Rational Use of Medicines
2. Rational Medicine Use in Iran
3. Trend of Antibiotic Use in Iran
4. Drug and Therapeutic Committes on Promoting Rational Use of Medicines

5. Strategies to Improve Use of Drugs

6. Factors Influence Use of Medicines


ظرفیت باقی مانده

1402/12/14 - ظرفیت باقی مانده : 5 نفر
1402/12/01 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/11/23 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/11/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق))

ثبت نام در رویداد

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 950 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 420 هزار تومان


Registration deadline has expired