کارگاه آموزش مقاله نویسی داخلی و بین المللی (ISI,ISC)


اطلاعات عمومی گارگاه

  • نوع کارگاه: کارگاه جانبی هفتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • برگزارکنندگان کنگره: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق)
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: مجازی

سرفصل ها

1. Components of a Scientific Paper
2. Writing Scientific Articles (WSA)
3. Choosing the right journal
4. Practical Writing papers for conferences

5. Ethics in essay writing

6. Reply to Referee Report and correct versıon of the paper


ظرفیت باقی مانده

1402/03/08 - ظرفیت باقی مانده : 3 نفر
1402/02/27 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/02/16 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1402/02/04 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق))

ثبت نام در رویداد

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 855 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 395 هزار تومان


Registration deadline has expired