کارگاه کاربردهای بالینی پروبیوتیک ها


اطلاعات عمومی گارگاه

  • نوع کارگاه: کارگاه جانبی هشتمین کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • برگزارکنندگان کنگره: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق)
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: مجازی

سرفصل ها

1. Health Claims for Probiotics
2. Probiotic Microorganisms
3. Mechanism of Probiotic Action
4. Probiotic & Helicobacter Pylori Infection

5. Probiotic & Obesity

6. Probiotic Recommended Dosages


ظرفیت باقی مانده

1403/03/28 - ظرفیت باقی مانده : 3 نفر
1403/03/18 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1403/03/05 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1403/02/24 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق))

ثبت نام در رویداد

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 790 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 390 هزار تومان


Registration deadline has expired