حضور تیم اجرایی کنگره، در روز جهانی بستنی علمی

به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی زیست پزشکی، بستنی علمی روزی است که محققان، پژوهشگران و نخبگان علمی کشور، در یکی از زیباترین پارک های جهان حضور پیدا می کنند و همراه با خوردن یک بستنی یک صفحه کتاب علمی مورد علاقه و یا در حوزه تحصیلی خود مطالعه می کنند. از اهداف برگزاری این روز، مطالعه، افزایش سرانه کتابخوانی و همچنین حمایت از فرهنگ استفاده از فضا های عمومی شهری است. این روز توسط انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم و همچنین ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نام گذاری شده است.

علاقه مندان به شرکت در این روز می توانند جهت اعلام آمادگی به سایت مربوطه مراجعه نمایند.

لینک سایت: روز بستنی علمی