یلدا مبارک، دومین شب یلدای پیاپی در کنار زیست پزشکی

یلدای 97 مبارک

در دومین یلدای پیاپی، کنگره بین المللی زیست پزشکی، همراه خانواده بزرگ زیست پزشکی است.

شب یلدا - طرح گرافیکی سال 97