دکتر محمدرضا زرین دست: 15 روز تمدید مهلت ارسال مقالات

دکتر محمدرضا زرین دست، دبیر علمی کنگره، مهلت ارسال مقالات در دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی را 15 روز تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی زیست پزشکی، دکتر محمدرضا زرین دست با بیان این مطلب که در ابتدا معین شده بود تاریخ ارسال مقالات تمدید نشود، ولی با توجه به درخواست های مکرر پژوهشگران 15 روز تا انتهای مهر ماه تاریخ ارسال مقالات تمدید گردید. دکتر زرین دست گفت: با توجه به ارسال گسترده مقالات از سراسر کشور و استقبال پیشبینی نشده پژوهشگران و نخبگان کشور از ارسال مقاله در دومین دوره از کنگره، پیشبینی می شود بین 700 الی 1000 مقاله در این دوره به یاری خداوند متعال ارسال گردد.

ارسال مقاله - دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی