رونمایی از پوستر جدید کنگره در حضور رئیس انستیتو پاستور ایران

رونمایی از پوستر جدید کنگره در حضور رئیس انستیتو پاستور ایران

به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی زیست پزشکی ICB 2018، روز گذشته 9 اسفندماه 1396 در محل دفتر ریاست انستیتو پاستور ایران جلسه رونمایی از پوستر جدید کنگره زیست پزشکی در سال 97 به همراه ارائه گزارش کنگره زیست پزشکی در سال 96 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر حمیدرضا بیگلری ریاست محترم انستیتو پاستور ایران، دکتر سید داور سیادت رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی و سل و بیماری های ریوی و همچنین آقای مجید مسگرطهرانی، دبیر اجرایی کنگره بین المللی زیست پزشکی برگزار گردید، علاوه بر گفتگو درباره اهداف و چشم انداز کنگره زیست پزشکی در سال 97 به نقاط ضعف و قوت کنگره زیست پزشکی در سال 96 نیز پرداخته شد.

دکتر علیرضا بیگلری گفت: انستیتو پاستور ایران حمایت همه جانبه خود را از کنگره زیست پزشکی در سال 97 اعلام می دارد، وی با بیان اینکه با توجه به پیشنهاد مطروحه آقای دکتر قانعی مبنی بر ادغام چندین کنگره بین المللی داخلی در یک زمان و محل مشخص برای جلوگیری از اتلاف هزینه های ملی استقبال و گفت: با توجه به هزینه های بسیار زیاد برگزاری کنگره ها در سطح کشور، این پیشنهاد می تواند علاوه بر کاهش هزینه های برگزار کننده های کنگره ها، به هم بستگی علمی رشته های مرتبط در حوزه علوم زیستی و پزشکی کمک نماید.

مجید مسگرطهرانی در ادامه به گزارش کنگره سال قبل، راهکار های تیم اجرایی بابت برطرف کردن نقاط ضعف را ارائه نمود.