پذیرش مقالات، پوستر و سخنرانی کوتاه تنها به زبان انگلیسی

به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی زیست پزشکی، با توجه به برگزاری کنگره در سطح بین المللی و همچنین حضور بیش از یک صد میهمان خارجی، تمامی مقالات، پوستر ها و سنخرانی های کوتاه، به زبان انگلیسی پذیرفته می شوند. کنگره بین المللی زیست پزشکی، اولین کنگره معتبر جهانی در داخل کشور است که تمامی سخنرانی های مربوط به پانل ها، به زبان انگلیسی ارائه می شود. تمامی ثبت نام کنندگانی که تمایل به ارسال مقاله در کنگره را دارند، پس از ورود به ناحیه کاربری خود، اقدام به ارسال برای داوری مقاله نمایند.