تعرفه ثبت نام در کنگره

زمان پرداخت کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دکتری تخصصی، متخصص و فوق تخصص
تا پایان خرداد ماه 69 هزار تومان 102 هزار تومان
تا پایان مهر ماه 89 هزار تومان 129 هزار تومان
تا زمان برگزاری 140 هزار تومان 220 هزار تومان

تذکرات
- پس از پرداخت هزینه شرکت در کنگره، نام کاربری و رمز عبور ارائه می گردد.
- شرکت در کنگره بدون ارسال مقاله امکان پذیر است.
- مهلت ارسال مقاله پایان یافته است.
- تعرفه های اعلامی، بابت هزینه ثبت نام، صدور گواهینامه عالی بین المللی، ثبت امتیاز بازآموزی، پکیج ها، میان وعده ( کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای بدون وعده غذایی ، دکتری تخصصی، متخصصین و فوق تخصص، که تعرفه 220 هزار تومان پرداخت کرده اند همراه با چهار وعده غذایی ) اخذ می گردد.
- پرداخت تعرفه ثبت نام صرفا از طریق درگاه پرداخت الکترونیک امکان پذیر است.
- مبلغ تعرفه واریز شده، قابل استرداد نمی باشد.