معاونین دبیر علمی و اجرایی


محمد رضا زرین دست
دبیر علمی
محمدرضا زرین دست
  مجید مسگرطهرانی
دبیر اجرایی
مجید مسگرطهرانی
حسن افتخار اردبیلی
مشاور دبیر علمی
حسن افتخار اردبیلی
  حسین ملک افضلی
مشاور دبیر علمی
حسین ملک افضلی
  زینب مسگرطهرانی
قائم مقام دبیر اجرایی
زینب مسگرطهرانی
 
مشاور دبیر اجرایی
محسن خاموشی
فاطمه اشرفی
رئیس هیئت علمی
فاطمه اشرفی
  محمد ناصحی
معاون دبیر علمی
محمد ناصحی
  رضا رنجبر
رئیس کمیته داوران
رضا رنجبر
 
معاون کمیته داوران
فلورا فروزش
میلاد روشن
معاون دبیر اجرایی
میلاد روشن
  ندا افضلی
مدیر کارگاه های جانبی
ندا افضلی
  شهرام ضرابیان
ویراستار بین الملل
شهرام ضرابیان

نمایندگان کنگره در دنیا

احمد الرحل
نماینده حوزه خلیج فارس
احمد الرحل
  مهدی محقق
نماینده کشور های فارسی زبان
مهدی محقق
  محمد سعيدخانى
نماینده اتریش
محمد سعيدخانى
  شیر احمد سارانی
نماینده اتریش
شیر احمد سارانی

کمیته های اجرایی

هاتف بی آزار
کمیته نمایشگاه
هاتف بی آزار
  محمد هادی یوسفی
کمیته فناوری اطلاعات
محمد هادی یوسفی
  زهرا کریمی کلور
کمیته خبرگزاری
زهرا کریمی کلور
  امیر بهاری
کمیته چاپ
امیر بهاری
سید مرتضی سیدخاموشی
کمیته اطلاع رسانی
سید مرتضی سیدخاموشی
  معصومه سپهری
کمیته هماهنگی
معصومه سپهری
  فاطمه بغدادی
کمیته ارزشیابی
فاطمه بغدادی
  شیدا عاروان
کمیته ارتباطات
شیدا عاروان
مائده باقری
کمیته ارزشیابی
مائده باقری
  مائده بحرینیان
کمیته ارتباطات خارجی
مائده بحرینیان
  ساجده مولایی
کمیته ثبت نام
ساجده مولایی
  فائزه میرشفیعی
کمیته روابط داخلی
فائزه میرشفیعی
مروارید نارنجی ها
کمیته هماهنگی پوسترها
مروارید نارنجی ها
  محمدرضا یزدان نسب
کمیته نشر و کتاب
محمدرضا یزدان نسب
  حسین پور شیخی
کمیته روابط عمومی
حسین پور شیخی
  نیما شادمهری
کمیته انجمن های علمی
نیما شادمهری
سید حسین عربشاهی
کمیته پانل های جانبی
سید حسین عربشاهی
 
 
 
کمیته روابط عمومی : مصطفی میرلویی
کمیته مالی : زهرا بختیاری
کمیته دبیرخانه مرکزی : سارا باقری
کمیته نظارت : حمید رحیمی
کمیته استقبال افتتاحیه : سعید نظری
کمیته گروه های دانشجویی : رضا فکری
کمیته پشتیبانی : رضا کمری
کمیته پذیرایی : مهری گیلانی
کمیته ارائه هدایا : سعیده شکری
کمیته انتظامات : مهدی صادقی