جشن شب یلدای برج میلاد تهران

به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی زیست پزشکی (پرمخاطب ترین کنگره بین المللی داخلی)، جشنواره بین المللی زیست دارو (اولین جشنواره رسمی داروسازی کشور) و نمایشگاه بین المللی اِکفا (بزرگترین نمایشگاه سلامت کشور)، جشن شب یلدای برج میلاد تهران 30 آذرماه از ساعت 15 لغایت 18 در محل سالن همایش ها برگزار می شود.
نوع ثبت نام کننده ظرفیت ثبت نام
ثبت نام کنندگان کنگره بین المللی زیست پزشکی
جشنواره بین المللی زیست دارو
800 نفر
ثبت نام حضوری 400 نفر
اطلاعیه: با توجه به ظرفیت سالن همایش های برج میلاد تهران، امکان حضور تمامی ثبت نام کنندگان کنگره و جشنواره در جشن شب یلدا میسر نمی باشد، بدیهیست پس از پایان ثبت نام و تکمیل ظرفیت سالن، از حضور سایر ثبت نام کنندگان کنگره و جشنواره در این جشن معذور خواهیم بود.
ظرفیت کل: 1600 نفر
ظرفیت بافی مانده کل: 13 نفر
ظرفیت بافی مانده ویژه ثبت نام کنندگان کنگره و جشنواره: 0 نفر
شروع ثبت نام: 15 آذرماه 1396