مطالعه با بستنی

بستنی علمی را بخورید

محققان، پژوهشگران، نخبگان علمی، دانشجویان و دانش آموزان ایران، روز 20 اردیبهشت را فراموش نکنند.

در بیستم اردیبهشت ماه از اهل مطالعه به خصوص جامعه علوم زیستی و پزشکی دعوت می شود تا به یکی از پارک های شهرخود رفته، وقتی را به مطالعه یک صفحه از کتاب علمی مرتبط با رشته تحصیلیشان اختصاص دهند و خاطره این رویداد هیجان انگیز را به همراه خوردن بستنی، با عکس و فیلم از خودشان ثبت کنند.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم با هدف افزایش سرانه کتابخوانی و بازنگری در فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی شهری، بیستم اردیبهشت را روز بستنی علمی نام گذاری کرده اند و به بهترین عکس و فیلم ارسالی جوایزی تعلق می گیرد.

این مرکز درنظر دارد که پارک ملت را برای شهر تهران انتخاب کند.

 برای شرکت کتاب، بستنی علمی خورهای عزیز در این روز:

www.nasiminstitute.org/bastani-elmi