برگزاری چهارمین جلسه رسمی کنگره در محل ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی کنگره، چهارمین جلسه رسمی دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی در محل ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری با حضور رئیس کنگره و برخی از اعضای پانل ها تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور دکتر مصطفی قانعی، دکتر سید داور سیادت، دکتر جعفر آی، دکتر محمد ناصحی، دکتر مهدی آدابی، خانم دکتر لیلا دلیری، خانم دکتر ظریف یگانه، خانم دکتر الهه متوسلی، دکتر مجید مسگر طهرانی و میلاد روشن برگزار گردید، دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی زیست پزشکی ضمن ارائه شرح مختصری از دوره اول کنگره، برگزارکنندگان این دوره را دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم آزاد اسلامی (برگزارکنندگان اصلی کنگره) و انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم (حامی مالی کنگره) معرفی کرد.

مسگرطهرانی افزود: برای رفاه حال ثبت نام کنندگان امکان شرکت در کنگره به صورت غیرحضوری فراهم شده است و نسبت به سال گذشته افزایشی در هزینه های ثبت نام نداشته ایم. دکتر جعفر آی (رییس پنل سلول‌های بنیادی و کاربردهای پزشکی) اعلام کرد با توجه به گستردگی حوزه بیوتکنولوژی و ارتباط آن با بخش‌های مختلف علوم پزشکی محور سخنرانی‌های این پنل در کنگره امسال مهندسی بافت؛ سلول های بنیادی و کاربردهای آن در پزشکی خواهد بود. دکتر لیلا دلیری (نماینده پژوهشگاه رویان) نیز محور سخنرانی‌های این پانل را بیولوژی در حل چالش‌های تشخیص و درمان ناباروری اعلام کرد.

دکتر مصطفی قانعی (رئیس کنگره و دبیر ستاد توسعه زیست فناوری): « با توجه به پیشرفت روز افزون علم، می تواند زمانی از هر پانل به صحبت پیرامون چشم انداز و آینده علوم مرتبط با محورهای کنگره اختصاص داده شود تا علاوه بر ایجاد جذابیت برای شنوندگان این امکان برای محققان و پژوهشگران فراهم شود تا چشم انداز بهتری برای پژوهش های خود داشته باشند.»

دکتر مصطفی قانعی - ستاد توسعه زیست فناوری - کنگره زیست پزشکی

دکتر مصطفی قانعی - ستاد توسعه زیست فناوری - کنگره زیست پزشکی

دکتر مصطفی قانعی - ستاد توسعه زیست فناوری - کنگره زیست پزشکی

دکتر مصطفی قانعی - ستاد توسعه زیست فناوری - کنگره زیست پزشکی

دکتر مصطفی قانعی - ستاد توسعه زیست فناوری - کنگره زیست پزشکی

دکتر مصطفی قانعی - ستاد توسعه زیست فناوری - کنگره زیست پزشکی