اولین جلسه رسمی بررسی محور های اصلی کنگره

اولین نشست رسمی کنگره زیست پزشکی کشور با هدف بررسی محورهای اصلی کنگره برگزار شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی کنگره، این نشست با حضور نمایندگانی از انستیتوپاستور ایران، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی و همچنین موسسه مطالعاتی نسیم در محل جلسات دانشگاه علوم پزشکی برگزار و مقرر گردید در تاریخ 28 الی 30 آبان ماه سال 1396 کنگره بین المللی زیست پزشکی در محل سالن همایش های برج میلاد برگزار گردد.

محمد ناصحی، سولماز خلیفه، سید داور سیادت، محمد رضا زرین دست، فاطمه اشرفی، فرهاد اکبرپور تجریشی، نسرین مهران مهر

بر اساس مذاکرات صورت گرفته در این جلسه، محمدرضا زرین دست به عنوان دبیر علمی کنگره، سید داور سیادت به عنوان مشاور رئیس، فاطمه اشرفی به عنوان رئیس هیئت علمی و مجید مسگرطهرانی به عنوان دبیر اجرایی کنگره مشخص گردیدند. همچنین محمد ناصحی و سولماز خلیفه به سمت معاون دبیر علمی، فرهاد اکبر پور تجریشی و نسرین مهران مهر به سمت معاون دبیر اجرایی و سروناز فلسفی به سمت معاون رئیس هیئت علمی انتخاب شدند.

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

دکتر زرین دست با بیان اینکه 9 محور در کنگره مشخص شده است گقت : محور های مقرر شده به دلیل جامعیت در کنار یکدیگر می تواند بسیار کاربردی و حائض اهمیت باشد، به همین دلیل ار روسای پانل ها خواسته شده تا موضوعات مطرح شده در سخنرانی های پانل ها، با یکدیگر همپوشانی داشته تا افراد ثبت نام کننده در کنگره بتوانند از تمامی سخنرانی ها حداکثر استفاده را ببرند.

مجید مسگرطهرانی

در این نشست مسگرطهرانی با اشاره به اهمیت معرفی جدیدترین مقالات و رویدادهای علمی میان دو رشته علوم پزشکی و علوم زیست شناسی با بیان اینکه طی سالیان گذشته، اختلاف نظر میان مسئولین حوزه سلامت در خصوص تفاوت های موجود در رشته پزشکی و زیست شناسی به وجود آمده که در نهایت باعث ایجاد اختلافاتی میان محققین، اساتید و دانشجویان این دو رشته شده است، این کنگره می تواند نمایانگر وابستگی و همپوشانی عمیق این دو رشته در کنار یکدیگر باشد. اهمیت علوم نوین پزشکی در عصر حاضر بسیار پر رنگ تر از قبل احساس می شود و این به خاطر تحقیقات کلیدی و با ارزشی بوده که در حوزه مشترک پزشکی و زیست شناسی انجام شده است.