تیزر اختتامیه دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی به همراه نظرات شرکت کنندگان