مدت زمان برگزاری کنگره از 3 روز به 4 روز تغییر یافت

به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی زیست پزشکی، مدت زمان برگزاری کنگره از 3 روز به 4 روز افزایش یافت. به دلیل حجم زیاد برنامه های علمی کنگره و همچنین برگزاری هم زمان کنگره با جشنواره بین المللی زیست دارو (اولین جشنواره رسمی داروسازی کشور) آغاز کنگره بین المللی زیست پزشکی از 27 لغایت 30 آذرماه خواهد بود. همچنین حداکثر امتیاز بازآموزی کنگره، از 15 امتیاز به 20 امتیاز تغییر یافت.