برگزاری مشترک کنگره زیست پزشکی و جشنواره زیست دارو

کنگره بین المللی زیست پزشکی به همراه جشنواره بین المللی زیست دارو به صورت مشترک برگزار می گردند.

به گزارش روابط عمومی کنگره، در سومین نشست اعضای هیئت رئیسه کنگره تصمیم گیری شد تا اولین کنگره بین المللی زیست پزشکی به صورت همزمان و مشترک با جشنواره زیست دارو در محل همایش های برج میلاد تهران برگزار شود. جشنواره زیست دارو با هدف تجلیل از پیشکسوتان حوزه داروسازی، تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه داروسازی و همچنین معرفی پایان نامه های برتر در حوزه داروسازی در تاریخ 30 آذرماه سال 1396 برگزار می شود.

در این جلسه سید داور سیادت (رئیس مرکز میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران)، مشاور رئیس کنگره در خصوص عناوین کارگاه های جانبی، پیشنهاد کرد تا کارگاه های حوزه ژنتیک در محل انستیتوپاستور ایران برگزار گردد.

در ادامه انتصابات هیئت رئیسه کنگره، محسن خاموشی به عنوان مشاور دبیر اجرایی منصوب و معرفی شد.

وب سایت جشنواره : زیست دارو

مجید مسگر تهرانی - سید محسن خاموشی

دکتر فیروز - دکتر سیدداور سیادت - دکتر فاطمه اشرفی

دکتر سولماز خلیفه - دکتر سروناز فلسفی - دکتر فریبا روشن ضمیر - دکتر شیرکوهی

ICB 2017 - International congress on biomedicine