دومین جلسه رسمی بررسی و معرفی روسای پانل ها

دومین نشست رسمی کنگره بین المللی زیست پزشکی، در محل سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی کنگره، جلسه بررسی نهایی روئسای پانل ها با حضور رئیس هیئت علمی، دبیر اجرایی و معاونین و همچنین دکتر یحیی دولتی (متخصص پوست) و دکتر شهلا چایچیان (متخصص زنان) بر گزار گردید. در این جلسه روسای 9 پانل مشخص و برنامه اولیه زمانبندی سخنرانی ها و تاریخ های مهم در کنگره تعیین گردید.

بر اساس گزارشات حاصله از این جلسه، تعداد 100 کارگاه علمی آزمایشگاهی قبل از زمان برگزاری کنگره اجرایی خواهد شد، که از این میان تعدادی در محل انستیتوپاستور ایران و تعدادی در دانشگاه ها و سایر مراکز تحقیقاتی معتبر برگزار می شود.

در این جلسه میلاد روشن به سمت رئیس شورای هماهنگی و فریبا روشن ضمیر به سمت رئیس کارگروه بین الملل با حکم مجید مسگرطهرانی (دبیر اجرایی) منصوب شدند.

دکتر فاطمه اشرفی - دکتر سروناز فلسفی - دکتر شهلا چایچیان - دکتر یحیی دولتی

دکتر سولماز خلیفه - دکتر محمد ناصحی

مجید مسگرتهرانی - میلاد روشن - فریبا روشن ضمیر - فرهاد تجریشی