دکتر قانعی: حضور مستقیم عرضه کنندگان و متقاضیان علم در نمایشگاه بین المللی اکفا

دکتر قانعی (دبیر کنگره بین المللی زیست پزشکی و دبیر ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری) طی بازدید از دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی در مصاحبه با روابط عمومی دبیرخانه اعلام کردند:

با تلاش و همت اعضای محترم کمیته اجرایی، شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی، رویداد بسیار خوبی در سطح کشور در حوزه علوم زیستی در حال انجام است. مسائل کنگره به نحوی طراحی شده است که هم عرضه کنندگان علم و هم متقاضیان در این حوزه حضور دارند. حضور متقاضیان و عرضه کنندگان به صورت توامان فضای مناسبی برای تعاملات علم و فناوری، تجاری سازی، گسترش مرز های دانش فراهم کرده که در نوع خودش می تواند الگویی برای فعالیت های بعدی کشور قرار می گیرد. از اهداف اصلی برگزارکنندگان و سیاست گذاران کنگره، گسترش حوزه کاری، آشنا کردن دست اندرکاران حوزه سلامت، ایجاد فن بازار برای فناوران و صاحبان علم و شرکت های دانش بنیان می باشد. تمام این موارد منجر به حفظ و ارتقای سلامت مردم می گردد.

دکتر مصطفی قانعی