رئیس کمیته داوران: 15 روز مهلت ارسال مقالات تمدید شد

به گزارش روابط عمومی کنگره بین المللی زیست پزشکی، دکتر رضا رنجبر، رئیس کمیته داوران کنگره، با توجه به استقبال ثبت نام و ارسال مقالات، 15 روز، مهلت ارسال مقالات را تمدید کرد. وی با بیان اینکه پژوهشگران و محققان فعال در حوزه علوم پزشکی و زیست شناسی می توانند حداکثر تا تاریخ 8 مهرماه سال جاری، نسبت به ثبت نام و ارسال مقاله اقدام نمایند گفت: با توجه به تراکم بالای مقالات ارسالی و همچنین زمانبندی داوران، برای بررسی مقالات ارسالی، از پژوهشگران درخواست می شود قبل از اتمام فرصت اضطرار مقالات خود را برای دبیرخانه کنگره (از طریق ناحیه کاربری سایت) ارسال نمایند.

تمدید مهلت ارسال مقاله در کنگره زیست پزشکی