زیست پزشکی (ICB 2019)

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)
پرمخاطب ترین کنگره بین المللی پزشکی در ایران
اولین کنگره مجازی (غیرحضوری) پزشکی در کشور

120Days:06 Hours:54 Minutes:28 Seconds


به سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی خوش آمدید

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی، به عنوان پرمخاطب ترین کنگره بین المللی پزشکی در ایران، برای اولین بار، با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شاهد، سازمان جهانی یونسکو، دانشگاه کوفه، دانشگاه کاتب، کالج اویسینا و با حمایت 100 مرکز تحقیقاتی و بیمارستانی، 19 آبان ماه سال 98 به مدت 9 روز به صورت غیر حضوری (مجازی) برگزار می گردد. زیست پزشکی می تواند این فرصت را برای شما فراهم سازد تا بتوانید آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی خود را در سطح جهانی مطرح کنید.
رشد ایده های فناورانه

محلی برای ارائه و آشنایی با جدیدترین ایده های فناورانه در حوزه علوم پزشکی نوین.

افزایش اطلاعات بالینی

آشنایی با جدیدترین پژوهش های حوزه پزشکی و زیست شناسی، از علوم پایه تا علوم بالینی.

بزرگترین محفل پزشکی

آشنایی با اساتید برتر دنیا و شناسایی نخبگان علمی در رشته پزشکی و زیست شناسی.

پیام دبیر علمی

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی
با توجه به اهمیت جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، کنگره زیست پزشکی پتانسیل ایجاد فضایی مناسب جهت تبادلات پژوهشی میان ایران و کشور های اروپایی و آسیایی را از طریق جذب حمایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا فراهم می کند.
پرفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران


توانمندی های ظهور یافته را ببینید!

در این تیزر، بخشی از ارائه مقالات (به صورت اورال) که توسط خانواده زیست پزشکی ارائه شده است را مشاهده کنید.
نمایش ویدیو

پانل ها و برنامه سخنرانی ها

برنامه سخنرانی های ارائه شده موقت بوده و امکان تغییر سخنرانان و موضوع سخنرانی ها، تا دوهفته قبل از برگزاری وجود دارد.
kufa university
Shahed university
kateb university
shahidbeheshti university
Nasim Institute