تولد دکتر سید داور سیادت، چهره اخلاقی کنگره بین المللی زیست پزشکی

به گزارش روابط عمومی کنگره، تولد دکتر سیدداور سیادت، رئیس پانل میکروب شناسی و بیماری های عفونی در محل دبیرخانه دائمی کنگره برگزار گردید. دکتر سیدداور سیادت، متولد سال 1349 در شهر تهران و متخصص میکروب شناسی پزشکی است. وی در سال 96 به عنوان چهره اخلاقی پزشکی توسط دبیرخانه کنگره معرفی شده بودند.

دکتر سید داور سیادت - سیدداور سیادت

سید داور سیادت، مجید مسگرطهرانی، زینب مسگرطهرانی