تولد دکتر سید داور سیادت، چهره اخلاقی کنگره بین المللی زیست پزشکی

به گزارش روابط عمومی کنگره، تولد دکتر سیدداور سیادت، رئیس پانل میکروب شناسی و بیماری های عفونی در محل دبیرخانه دائمی کنگره برگزار گردید. دکتر سیدداور سیادت، متولد سال 1349 در شهر تهران و متخصص میکروب شناسی پزشکی است. وی در سال 96 به عنوان چهره اخلاقی پزشکی توسط دبیرخانه کنگره معرفی شده بودند.

دکتر سید داور سیادت - سیدداور سیادت

سید داور سیادت، فاطمه سادات اطیابی، مجید مسگرطهرانی، زینب مسگرطهرانی، زهرا کریمی کلور، محسن قیومی

حاضرین:

دکتر سیدداور سیادت (رئیس پانل میکروب شناسی و بیماری های عفونی)

دکتر زینب مسگرطهرانی (قائم مقام دبیر اجرایی)

دکتر مجید مسگرطهرانی (دبیر اجرایی)

محسن قیومی (مسئول کمیته فناوری اطلاعات)

زهرا کریمی کلور (مسئول کمیته امتیاز بازآموزی - دانش آموزی)

شیدا عاروان (مسئول کمیته دانشجویی - فن بازار)

فاطمه سادات اطیابی (مسئول کمیته مجامع دارویی)

ساجده اکبرمولایی (مسئول کمیته بین الملل)

حسنیه سادات احمدی تکیه (عضو کمیته مجامع دارویی)

آتینا وکیلی (عضو کمیته بین الملل)