مدرسه تابستانه بین المللی زیست فناوری

مدرسه تابستانه زیست فناوری

اطلاعات عمومی مدرسه تابستانه

  • برگزارکننده: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: پنج روز
  • ظرفیت هر مدرسه تابستانه: 200 نفر
  • زبان ارائه مدرسه تابستانه: فارسی
  • نوع برگزاری: آنلاین

سرفصل های مدرسه تابستانه

1. Genetic Reserves - ذخائر ژنتیکی و زیست بانک

2. Agriculture and Veterinary - کشاورزی و دامپزشکی

3. Bio computing - رایانش زیستی

4. Vaccine - واکسن

5. Manufacturing Industry and Equipment - صنعت ساخت و تجهیزات

6. Bio-economy - اقتصاد زیستی


ظرفیت های باقی مانده

1398/06/15 - ظرفیت باقی مانده : 1 نفر

امتیاز شرکت کنندگان مدرسه تابستانه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی درجه یک (مورد تایید ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری)

ثبت نام در مدرسه تابستانه

هزینه ثبت نام: 140 هزار تومان


ثبت نام در مدرسه تابستانه