کارگاه MBA در پزشکی


کارگاه MBA در پزشکی

نمایش بزرگتر پوستر کارگاه

اطلاعات عمومی گارگاه

  • نوع کارگاه: کارگاه جانبی پنجمین کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • برگزارکنندگان کنگره: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق)
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: مجازی

سرفصل های گارگاه

1. Marketing Strategies

2. Medical Marketing Strategies

3. The Environment of Marketing Strategy

4. Sales Methodology and Customer Management in Medical Products

5. Sales Analysis, Market-share Analysis and Profitability

6. Organizational Strategies BCG and GE


ظرفیت های گارگاه

1400/01/31 - ظرفیت باقی مانده : 3 نفر
1400/01/22 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1400/01/12 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1400/01/02 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق))

ثبت نام در کارگاه

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 400 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 150 هزار تومان


ثبت نام به صورت آزادثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره