کارگاه پروتئومیکس


اطلاعات عمومی گارگاه

  • برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: آنلاین

سرفصل های گارگاه

1. 2D Gel Electrophoresis- IEF and Sample Prepare

2. 2D Gel Electrophoresis- SDS- PAGE and Stains

3. Mass Spectrometry

4. Protein- protein Interaction Methods


ظرفیت های گارگاه

1398/01/04 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/02/06 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/03/01 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/03/27 - ظرفیت باقی مانده : 5 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید سوئیس)

ثبت نام در کارگاه

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 380 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 128 هزار تومان


ثبت نام به صورت آزادثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره