کارگاه کشت بافت گیاهی


اطلاعات عمومی گارگاه

  • نوع کارگاه: کارگاه جانبی سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • برگزارکنندگان کنگره: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق)
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: آنلاین

سرفصل های گارگاه

1. Intruduction

2. Material And Methods

3. Tissue Culture Purposes

4. Stage of Plant Tissue Culture

5. Micropropagation

6. Somatic Embryogenesis


ظرفیت های گارگاه

1397/12/29 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/02/02 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/03/27 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/03/30 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/04/28 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/05/23 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/06/21 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/07/25 - ظرفیت باقی مانده : 2 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق))

ثبت نام در کارگاه

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 390 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 110 هزار تومان


ثبت نام به صورت آزادثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره