کارگاه کشت بافت گیاهی


اطلاعات عمومی گارگاه

  • برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: آنلاین

سرفصل های گارگاه

1. Intruduction

2. Material And Methods

3. Micropropagation

4. Somatic Embryogenesis


ظرفیت های گارگاه

1397/12/29 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/02/02 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/02/31 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/03/30 - ظرفیت باقی مانده : 4 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید سوئیس)

ثبت نام در کارگاه

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 390 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 110 هزار تومان


ثبت نام به صورت آزادثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره