کارگاه تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی


کارگاه تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

نمایش بزرگتر پوستر کارگاه

اطلاعات عمومی گارگاه

  • نوع کارگاه: کارگاه جانبی پنجمین کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • برگزارکنندگان کنگره: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق)
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: مجازی

سرفصل های گارگاه

1. Polymerase Chain Reaction (PCR)

2. Real-Time Polymerase Chain Reaction (RTPCR)

3. Troubleshooting

4. Agarose Gel Electrophoresis

5. RNA extraction

6. Primer Design


ظرفیت های گارگاه

1399/12/18 - ظرفیت باقی مانده : 3 نفر
1399/12/07 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1399/11/29 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1399/11/20 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه اویسینا (مجارستان)، دانشگاه کاتب (افغانستان)، دانشگاه کوفه (عراق))

ثبت نام در کارگاه

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 480 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 140 هزار تومان


ثبت نام به صورت آزادثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره