کارگاه تولید موش تراریخت با استفاده از لقاح آزمایشگاهی


اطلاعات عمومی گارگاه

  • برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی
  • مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
  • مدت زمان برگزاری: سه روز
  • ظرفیت هر کارگاه: 10 نفر
  • زبان ارائه کارگاه: فارسی
  • نوع برگزاری: آنلاین

سرفصل های گارگاه

1. An Introduction to Genetically Modified Animals

2. Apps of Genetic Engineered Animal Models

3. Techs for Generation of Transgenic and Knockin Animal Models

4. Techs for Generation of Knockout and Knockdown Animal Models


ظرفیت های گارگاه

1398/01/05 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/02/03 - ظرفیت باقی مانده : 0 نفر
1398/03/05 - ظرفیت باقی مانده : 1 نفر

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه

  • دریافت گواهینامه تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)
  • دریافت گواهینامه عالی بین المللی (مورد تایید سوئیس)

ثبت نام در کارگاه

هزینه ثبت نام به صورت آزاد: 720 هزار تومان

هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره: 220 هزار تومان


ثبت نام به صورت آزادثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان کنگره