کارگاه های آنلاین ویژه داروسازی - پاییز | زمستان 97

ردیف عنوان کارگاه برگزارکننده مجری هزینه به صورت آزاد هزینه ویژه ثبت نام کنندگان در جشنواره
(70 درصد تخفیف)
تاریخ های برگزاری
1
کارگاه طراحی دارو
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
2
کارگاه دارورسانی با استفاده از نانو ذرات
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
3
کارگاه طراحی و تولید واکسن
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
4
کارگاه عصاره و اسانس گیری از گیاهان
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
5
کارگاه داروشناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
6
کارگاه نسخه خوانی و تکنسین دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
7
کارگاه مصرف منطقی دارو
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
8
کارگاه طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
9
کارگاه گیاهان دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
10
کارگاه بیوانفورماتیک و تحلیل داده
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
11
کارگاه فلوسایتومتری
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
12
کارگاه کروماتوگرافی مایع
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
13
کارگاه MBA در پزشگی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
14
کارگاه کشت سلول
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
15
کارگاه مدل سازی پروتین
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه جشنواره رسمی داروسازی کشور
16
کارگاه آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی بین المللی
آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی بین المللی
محل جشنواره دبیرخانه جشنواره

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه ها

- صدور گواهینامه عالی بین المللی مورد تایید دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران (Gold Certificate) با اعتبار از مرکز اعتبار سنجی استاندارد های بین المللی کشور سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)

اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >

تماس با واحد کارگاه ها

ایمیل دبیرخانه : biopharma[at]icbcongress.com