کارگاه های حضوری (جانبی) دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور - سال 97

شناسه کارگاه عنوان کارگاه برگزارکننده مجری هزینه ثبت نام در کارگاه
(+70 درصد تخفیف به مناسبت دومین سالگرد جشنواره داروسازی تا 30 آذرماه)
تاریخ های برگزاری
34058
کارگاه انگشت نگاری و نقش ژنتیک در پزشکی قانونی (DGGE (PCR-DGGE
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34057
کارگاه آنالیز داده های امیکس با استفاده از نرم افزار R
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34056
کارگاه کاربرد فناوری نانو در پزشکی نوین
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34055
کارگاه تست های ارزیابی عملکرد اسپرم
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34054
کارگاه کارگاه تولید و بسته بندی گیاهان دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34053
کارگاه اصول و روش های بخیه زنی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34052
کارگاه ژنتیک سرطان
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34051
کارگاه داروهای شیمی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34050
کارگاه غربالگری سلامت جنین
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34049
کارگاه روش و نکات استفاده از کیت شناسایی باکتری و دستگاه آنتی بیوگراف
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34048
کارگاه اصول کار فلوسایتومتری
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34047
کارگاه تفسیر نتایج آزمایشگاه بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34046
کارگاه سلول درمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34045
کارگاه کرم سازی و ماسک سازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34044
کارگاه تجاری سازی فناوری های پزشکی و تبدیل ایده به صنعت
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34043
کارگاه نسخه خوانی و شناخت داروها
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34042
کارگاه مدیریت برند در صنعت داروسازی و پزشکی (برندینگ)
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34041
کارگاه کشت سلول و بررسی سمیت و مرگ سلولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34040
کارگاه NGS نسل جدید تعیین توالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34039
کارگاه بیوانفورماتیک و آنالیز داده های زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34038
کارگاه کاربرد بالینی پروبیوتیک ها
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34037
کارگاه کریسپر
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34036
کارگاه ساخت داروهای ترکیبی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34035
کارگاه مشاوره ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34034
کارگاه تکنیک های آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34033
کارگاه مقاله نویسی بین المللی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34032
کارگاه استخراج RNA ، سنتز CDNA ، REAL TIME
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
34031
کارگاه به کارگیری سیستم مولکولی مولتی پلکس Real-time PCR (شناسایی همزمان چند پاتوژن در یک واکنش) برای تشخیص سریع و موثر بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه ها

- صدور گواهینامه عالی بین الملل (Gold Certificate) مهارت آموزی تخصصی
- پکیج آموزشی
اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >

بررسی وضعیت ثبت نام در کارگاه های حضوری و درخواست پستی گواهینامه ها

تذکر: شرکت کنندگانی که علاوه بر ثبت نام در کارگاه های حضوری، در دومین جشنواره رسمی داروسازی ثبت نام کرده اند، نسبت به آخرین وضعیت کارگاه های حضوری خود و یا درخواست ارسال پستی می توانند به جای استفاده از این بخش، از ناحیه کاربری خود اقدام نمایند.


تماس با واحد کارگاه ها

ایمیل دبیرخانه : biopharma[at]icbcongress.com