تعرفه ثبت نام در جشنواره

زمان ثبت نام هزینه ثبت نام
(شرکت کنندگان غیرحضوری)
حق حضور در جشنواره را ندارند
هزینه ثبت نام
(شرکت کنندگان حضوری)
حق حضور در جشنواره را دارند
مقطع ثبت نام
تا روز برگزاری جشنواره و کنگره 195 هزار تومان ظرفیت سالن به اتمام رسیده است کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی، متخصص و فوق تخصص

خدمات قابل ارائه

نوع شرکت در جشنواره امتیازات
غیر حضوری (آنلاین) - صدور گواهینامه عالی بین المللی (صادر کننده: دبیرخانه دائمی کنگره، با اعتبار از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ستاد توسعه زیست فناوری، با تایید سوئیس)
- ارائه کنگره به زبان فارسی
- امکان ارسال مقاله (پوستر و ارائه سخنرانی) به صورت آنلاین و غیر حضوری
- گواهینامه بین المللی ارائه مقاله (در صورت ارائه)
- شرکت در جشنواره به صورت غیر حضوری (آنلاین) با استفاده از نرم افزار آنلاین استیدیو
- استفاده از تخفیف 70 درصد شرکت در کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران
حضوری - صدور گواهینامه عالی بین المللی (صادر کننده: دبیرخانه دائمی کنگره، با اعتبار از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ستاد توسعه زیست فناوری، با تایید سوئیس)
- ثبت امتیاز بازآموزی
- ارائه کنگره به زبان انگلیسی
- امکان ارسال مقاله (پوستر و ارائه سخنرانی) به صورت حضوری در زورهای برگزاری جشنواره
- گواهینامه بین المللی ارائه مقاله (در صورت ارائه)
- استفاده از تخفیف 70 درصد شرکت در کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران
- شرکت در جشنواره به صورت حضوری در روزهای برگزاری
- پکیج، پذیرایی میان وعده

تذکرات
- ثبت نام کنندگان در جشنواره می توانند به صورت غیر حضوری و یا حضوری در جشنواره شرکت کنند، افرادی که به صورت آنلاین (غیر حضوری) در جشنواره شرکت می کنند، امکان حضور در روزهای جشنواره را نخواهند داشت و فقط می توانند به صورت آنلاین از محتوای علمی جشنواره استفاده نمایند.
- امکان ارسال مقاله (به صورت پوستر و سخنرانی کوتاه) در ثبت نام غیر حضوری (آنلاین) میسر است و افراد می توانند مقالات خود را به صورت آنلاین (مراجعه به صفحه راهنمای ارسال مقاله) ارائه نمایند.
- پس از پرداخت هزینه شرکت در جشنواره، نام کاربری و رمز عبور ارائه می گردد.
- شرکت در جشنواره بدون ارسال مقاله امکان پذیر است.
- ارسال مقاله در جشنواره رایگان است، هزینه اخذ شده بابت شرکت در جشنواره به صورت حضوری و غیر حضوری است و امکان ارسال مقاله تنها برای شرکت کنندگان در جشنواره میسر است.
- پرداخت تعرفه ثبت نام صرفا از طریق درگاه پرداخت الکترونیک امکان پذیر است.
- مبلغ تعرفه واریز شده، قابل استرداد نمی باشد.