مصاحبه خبرگزاری ایسنا با زیست دارو

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی زیست دارو، صبح امروز خبرگزاری ایسنا با دبیر اجرایی جشنواره در ارتباط با نحوه برگزاری جشنواره و همچنین هم زمانی آن با کنگره بین المللی زیست پزشکی و نمایشگاه بین المللی اکفا ، مصاحبه کرد.

لینک خبر : ایسنا