فراخوان معرفی محصولات دارویی نوآورانه به شرکت های دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی زیست دارو، اولین فراخوان معرفی محصولات نوآورانه تولید داخل توسط شرکت های دانش بنیان آغاز شد. از این رو، شرکت های فعال در زمینه داروسازی می توانند محصولات برتر خود را به دبیرخانه جشنواره معرفی نمایند. هدف از این فراخوان، معرفی محصولات با کیفیت و حمایت از محصول ملی است، در جشنواره بین المللی زیست دارو (اولین جشنواره رسمی داروسازی کشور) از 100 محصول داخلی نوآورانه رونمایی می شود.