اولین جلسه رسمی دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور

به گزارش روابط عمومی جشنواره رسمی داروسازی کشور، اولین جلسه دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور( زیست دارو ) در محل دبیرخانه دائمی جشنواره با حضور دکتر سید مهدی رضایت (رئیس جشنواره )، دکتر محمد رضا زرین دست و اعضای هیئت علمی و اجرایی برگزار گردید.


در این جلسه دکتر رضایت، با بیان اینکه تمامی سخنرانی های روسای پانل، سخنرانی های کوتاه و سخنرانی های مدعوین به زبان انگلیسی انجام می شود.
وی خاطر نشان کرد، در دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور، بزرگترین گرد همایی داروسازان ایران، که پرمخاطب ترین جشنواره در سطح جهان است، جدیدترین دستاوردهای پژوهشی- خدماتی و آخرین دستاوردهای شرکت های دانش بنیان درحوزه داروسازی را معرفی خواهد شد.
در دومین جشنواره رسمی دارو سازی کشور، از 27 دانشکده داروسازی کشورهای مختلف جهان دعوت به عمل آمده است.تا در این روز مهم با جدیدترین دستاوردها گرد هم آیند.