همکاری با دبیرخانه اجرایی (طرح کارآموزی پزشکی)


شرایط عمومی و اختصاصی:
- دانشجو و یا فارغ التحصیل، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای، در یکی از رشته های داروسازی و زیست شناسی (تمامی گرایش ها)
حداکثر سن 26 سال تمام (متولدین مابعد از 1370)
- معرفی نامه از طرف یکی از اساتید سرشناس مرتبط با رشته تحصیلی (معرفی نامه میبایست خطاب به دبیر اجرایی جشنواره رسمی داروسازی کشور ارسال گردد)
- سکونت در استان تهران و یا حومه
- پرتلاش، مصمم، پیگیر، بانشاط و با اهتمام جدى در راه کسب علم و دانش

معرفی طرح:
نام طرح: طرح کارآموزی پزشکی
مدت طرح: 600 ساعت
هزینه ثبت نام در طرح کارآموزی: رایگان
شیوه اجرای طرح: همکاری اجرایی (آموزش پزشکی - اداری) در زمینه برگزاری جشنواره رسمی داروسازی کشور
برگزارکننده طرح: دبیرخانه دائمی جشنواره رسمی داروسازی کشور
برگزارکنندگان کنگره: دانشگاه علوم پزشکی تهران، ستاد توسعه زیست فناوری ریاست جمهوری و سندیکای صاحبان صنابع دارویی
فوائد شرکت در طرح: دریافت گواهینامه عالی کارآموزی پزشکی از محل دبیرخانه دائمی، به عنوان رزومه آموزشی، رزومه پژوهشی و ارتقا
ساعات الزامی حضور در دبیرخانه دائمی: 3 روز در هفته
آخرین مهلت تکمیل فرم ثبت نام در طرح، جهت انجام مصاحبه: مردادماه 1397