کارگاه های آنلاین اولین کنگره بین المللی دانش آموزی - تابستان | پاییز 97

ردیف عنوان کارگاه برگزارکننده مجری هزینه ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره دانش آموزی تاریخ های برگزاری
1
کارگاه طراحی و تولید واکسن
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
2
کارگاه طراحی دارو
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
3
کارگاه انجماد اسپرم، تخمک و جنین
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
4
کارگاه آنالیز کروموزومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
5
کارگاه تولید موش تراریخت (لقاح آزمایشگاهی)
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
6
کارگاه گیاهان دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
7
کارگاه مهندسی ژنتیک مقدماتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
8
کارگاه کشت سلول
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
9
کارگاه تفکیک و جداسازی سلول های سرطانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی
10
کارگاه معاینات بالینی (اولیه) و شرح حال گیری از مریضان
دانشگاه علوم پزشکی تهران دبیرخانه کنگره بین المللی زیست پزشکی

امتیاز شرکت کنندگان کارگاه ها

- صدور گواهینامه عالی بین الملل (Gold Certificate) مورد تایید برگزارکنندگان (تاییدیه سازمان استاندارد علمی آموزشی از کشور سوئیس)
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)

اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >

تماس با واحد کارگاه ها

ایمیل دبیرخانه : info[at]icbcongress.com