تعرفه ثبت نام در کنگره

امکانات قابل ارائه هزینه ثبت نام
شرکت در کنگره به صورت آنلاین و استفاده از مفاهیم علمی رایگان
صدور گواهینامه عالی بین الملل درجه یک (به شرکت کنندگان در کنگره) از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه رویان، صادر شده توسط دبیرخانه دائمی کنگره - کسب رزومه آموزشی (در سطح بین المللی) ویژه دانش آموزان
ارسال پست سفارشی گواهینامه
60 هزار تومان

تذکرات
- ثبت نام کنندگان در کنگره می توانند تنها به صورت غیر حضوری در کنگره شرکت کنند، افرادی که به صورت آنلاین (غیر حضوری) در کنگره شرکت می کنند، حق حضور در روزهای کنگره را نخواهند داشت و فقط می توانند به صورت آنلاین از محتوای علمی کنگره استفاده نمایند.
- مبلغ تعرفه واریز شده بابت صدور گواهینامه، قابل استرداد نمی باشد.